Drift bane og anlegg

Lederutvalet består av representanter for de ulike brukerlagene som er medeiere i Grovastøylen.

Ansvarlig for å organisere: drift – bruk – vedlikehold – fordeling av skytetider/treningstider på skytebanene.

I tillegg møter Baneansvarlig på de ulike baner, samt leder for Felleshuset etter nærmere avtale med Driftsleder.

Leder Bjarte Haugnes
Florø Skytterlag
DFS 100 m og 200 m
T: 98901603
bjhaugne@online.no

Kurt Einar Jacobsen
Brandsøy Skyttarlag
DFS 100 m og 200 m
T: 970 93 383
kurjacob@online.no 

Oddvar Jan Endestad
Eikefjord skyttarlag
DFS 100 m og 200 m
T: 41530128
oddvarendestad@hotmail.com

Tommy Skudal
Flora Jeger og Fiskeforening
Leirduebane og Viltmålbane
T: 90886626
tommy.skudal@nordfjordnett.no

Roy Pedersen
Florø pistolklubb
Pistolbane
T: 91704813
roy.pedersen@hotmail.com

BANEANSVARLIGE:
Viltmålbane:
Steinar Tonheim
Leirduebane: Geir Ove Pedersen
Riflebane 100/200: Bjarte Haugnes
Kurt E. Jacobsen, Oddvar Endestad
Pistolbane: Tor Olav Sande
Klubbhus: Janne Haugnes