GROVASTØYLEN AS

Orgnr: 994306618
Banknr.: 3705 15 89476
Vipps: 520499

Faktura adresse:

grovastoylen@faktura.poweroffice.net

Postadr.: 

Strandgata 17, 6905 Florø
Besøksadr.: 

Magnhildskarvegen 287
6910 Florø // Kinn kommune

KONTAKT

Styreleder Grovastøylen AS:
Bjarte Haugnes
T: 98901603
bjhaugne@online.no

AKTUELT

FØLG OSS