GROVASTØYLEN AS

Orgnr: 994306618
Banknr.: 3705 15 89476
Vipps: 520499

Postadr.: Lindheimveien 1
Besøksadr.: Magnhildskarvegen 287
6900 Florø // Kinn kommune

KONTAKT

Driftsleder Grovastøylen AS:
Bjarte Haugnes
T: 90150722
bjarte.haugnes@online.no

Styreleder Grovastøylen AS:
Hallgeir Johan Helland
T: 40402007
hallgeir@norwell.no

AKTUELT

FØLG OSS