Vilt

1
1

Vilt bane

Viltmålbana på Grovastøylen skyte- og aktivitetssenter er den første bana du møter når du følger veien opp mot hovedhuset, bana drivas av Flora JFF.

Standplass er bygget for 5 skiver og 1 bevegelig viltmål. Alle skivene inkludert viltmålet er elektroniske og har monitorvisning av treff på standplass. Ved skyting på ringskive/hjortefigur foregår skytinga i valgfri skytestilling. Viltmålet har også eigen skytebås der skytinga foregår ståande.

I samme bygg som standplass er det eit trivelig påmelding/venterom der det går an å sitte ned for ein prat mens man venter på tur.

Det er ein mindre parkeringsplass rett ved standplassbygget med plass til 10-12 bilar. Ved stor pågang tas den store parkeringsplassen ved innkjørsel til skytebaneanlegget i bruk.

Skyting på bevegelig viltmål er ein verdifull erfaring og treningsform for jegerar som jaktar hjortevilt. Standplassen byr på rolige omgivelsar der skyttaren skyt uforstyrra på sin skive. Flora JFF gjev god og kyndig veiledning på bana angåande våpen, jaktrelaterte skytestillingar/teknikkar og ammunisjon ved behov.

Det er røyking forbudt i og like ved standplassbygget, det er påbudt med hørselsvern i standplassområdet.

Link til Aktivitetskalender!