Felleshuset

Felleshuset kan leies ut til ulike arrangement.

Ved utleie gjelder betingelsene i denne kontrakten: Kontrakt leige Grovastøylen

Janne Haugnes er kontaktperson for felleshuset og kan ringes på 97796688.