Pistol

1
1

Pistol bane

Pistolbana på Grovastøylen skyte og aktivitetssenter ligger heilt vest på anlegget og drivast av Florø Pistolklubb.
Bana har overbygd standplass der det er plass til 15 skytterer samtidigt.

Skyting foregår både på elektoniske skiver(10stk) og pappskiver. Skyteavstand ved baneskyting er 25 og 50 meter.
Feltskyting kan gjennomføres med avstander opp mot 60mtr.
I standplassbygget er det og eit påmelding/venterom med sitteplasser der ein kan sitte ned for ein prat mens man venter på tur.

Foreløpig er det startet opp med skytinger på tirsdager fra kl.18:00. Skyting fleire dager i uken kommer igang i løpet av Juni.
Tirsdag er åpen trening for finkaliber og nybegynner skyting.
Dei som ønsker å prøve å skyte med pistol, kan komme på ei tirsdags trening. Ta der kontakt med standplassleder for videre instruksjoner. For dei som ønsker å fortsette, arrangerer vi sikkerhetskurs/nybegynnerkurs som er obligatoriske å ta innen rimelig tid.

Priser:
Skiveavgift finkaliber: 20kr.
Skiveavgift grovkaliber: 30kr.
Skiveavgift for dei som ikkje er medlemmer av FPK/GAS kommer vi tilbake til når regler for gjestebrukerar er ferdige.
Ammo: 40kr for 22lr.
Priser inkluderer lån av våpen.